เรื่องย่อ

ในโลกที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นคือผู้อยู่รอด เซียวเหยียน (อู๋เหล่ย) ต้องสูญเสียทุกอย่างไปจนหมดสิ้น เมื่อครอบครัวของเขาถูกใส่ร้ายป้ายสีจนมารดาต้องฆ่าตัวตาย เซียวเหยียนต้องทนอยู่กับคำดูถูกเสียดสี จนวันหนึ่งเขาบังเอิญไปปลดผนึกพลังของแหวนแห่งวิญญาณ ทำให้เขาได้พบกับวิญญาณอาจารย์ปู่ (เฉินฉู่เหอ) ที่ถูกจองจำไว้ในแหวน เซียวเหยียนจึงเริ่มต้นฝึกฝนวรยุทธ์กับอาจารย์ปู่และออกเดินทางเพื่อกอบกู้ชื่อเสียงให้กับครอบครัว
Soundtrack(T) FullHD
0 /10
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP01
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP02
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP03
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP04
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP05
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP06
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP07
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP08
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP09
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP10
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP11
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP12
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP13
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP14
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP15
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP16
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP17
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP18
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP19
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP20
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP21
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP22
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP23
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP24
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP25
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP26
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP27
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP28
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP29
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP30
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP31
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP32
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP33
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP34
Battle Through the Heaven (2023) สัประยุทธ์ทะลุฟ้า จอมดรุณหวนกลับคืน - EP35END

แสดงความคิดเห็น