เรื่องย่อ

ดร.แบรนแนน ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงกระดูก เพียงแค่เห็นโครงกระดูกก็สามารถระบุได้ว่าเป็นเพศชายหรือว่าหญิง ช่วงอายุ เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ วันหนึ่ง ดร.แบรนแนน ได้เข้าร่วมทีมสอบสวนคดีฆาตกรรมต่างๆกับเจ้าหน้าที่บูธซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ ของทาง FBI โดยเจ้าหน้าที่บูธนั้น ต้องการความสามารถของ ดร.แบรนแนน มาช่วยในการวิเคราะห์ เพศ วัย ช่วงเวลาการเสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิต รวมไปถึงระบุข้อมูลคร่าวๆ ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใคร เพื่อให้ทาง FBI นั้นสามารถหาได้ว่ามีใครบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนั้นๆ
Soundtrack(E) FullHD
8.259 /10
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.1
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.2
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.3
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.4
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.5
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.6
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.7
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.8
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.9
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.10
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.11
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.12
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.13
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.14
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.15
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.16
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.17
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.18
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.19
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.20
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.21
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.22
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.23
BONES (พลิกซากปมมรณะ) Season 08 - EP.24

แสดงความคิดเห็น