เรื่องย่อ

Dr. Frasier Crane, a successful Boston therapist, moves to Seattle to get a new start on life. He has a radio talk show, which he uses to relay his wit and wisdom to others, but at times he struggles with his own problems with his salt-of-the-earth former cop dad and his pet dog, along with his pretentious brother, friends, and co-workers. Written by Jwelch5742
Soundtrack(E) FullHD
7.651 /10
Frasier 2 (1994) - EP.1
Frasier 2 (1994) - EP.2
Frasier 2 (1994) - EP.3
Frasier 2 (1994) - EP.4
Frasier 2 (1994) - EP.5
Frasier 2 (1994) - EP.6
Frasier 2 (1994) - EP.7
Frasier 2 (1994) - EP.8
Frasier 2 (1994) - EP.9
Frasier 2 (1994) - EP.10
Frasier 2 (1994) - EP.11
Frasier 2 (1994) - EP.12
Frasier 2 (1994) - EP.13
Frasier 2 (1994) - EP.14
Frasier 2 (1994) - EP.15
Frasier 2 (1994) - EP.16
Frasier 2 (1994) - EP.17
Frasier 2 (1994) - EP.18
Frasier 2 (1994) - EP.19
Frasier 2 (1994) - EP.20
Frasier 2 (1994) - EP.21
Frasier 2 (1994) - EP.22
Frasier 2 (1994) - EP.23
Frasier 2 (1994) - EP.24

แสดงความคิดเห็น